4. setkání v Odpolední ScioŠkole – čtvrtek

Vily víly planetární věnce? Anebo kometožrouti zle vyli? Zápis ze třetího setkání hvězdoletu jménem Odpolední ScioŠkola. Jako každý čtvrtek, i tento v pořadí již třetí se naše badatelská skupina na začátku usadila u nekonečně vesmírné role, na kterou zachytila poznatky z minulých výprav. Když byla posádka kompletní, zopakovali jsme si v elipsoidním usazení známé i neznámé…