Závěrečná neděle Odpolední ScioŠkoly… aneb pokračujeme v únoru 2017

V neděli 11. 12. 2016 proběhlo závěrečné setkání Odpolední ScioŠkoly, které jsme si užívali společně s rodiči. Celý den byla cítit pohodová nálada a blížící se Vánoce, ale zároveň jsme společně s dětmi pociťovali smutek, že se vidíme naposledy. Nebo ne? Na začátku jsme se všichni přivítali a řekli si, co nás čeká. Abychom si zvykli na…

Lesní zvířátka (Odpolední ScioŠkola čtvrtek 1. 12. 2016)

Jubilejní desátý čtvrtek Odpolední ScioŠkoly jsme oslavili přípravou hudebního představení, které přišlo na odlehčení v programu až na závěr. Rovnou se tedy přesuneme časem na začátek našeho setkání k příjezdu dětí. Ty se hned po příchodu do učebny vrhly na připravený velký papír, kde kolem krmelce začaly malovat svá oblíbená lesní zvířátka. Poté si mohly do svých deníků…

To, co nás drží při životě – vzduch (Odpolední ScioŠkola čtvrtek 3.11.2016)

Po velkém přivítání a nasdílení si všeho, co jsme prožili, za dobu co jsme se neviděli, jsme se společně sešli nad obřím balicím papírem. Nad ním jsme zavzpomínali na naše minulé putování a zakreslili a zaznamenali vše, co nám připomínalo objevy a pokusy spojené s naší matičkou Zemí a vodou. Poté jsme se rovnou po hlavě vrhli…

Pokusy a objevy Země (Odpolední ScioŠkola čtvrtek 20.10. 2016)

Tento čtvrtek měl pořadové číslo pět a naše Odpolední ScioŠkola se naplno mohla zaměřit na nové téma, které si vybraly samy děti na začátku kurzu, „Pokusy a objevy“. Již nedělní společné aktivity naznačily, že po průletu vesmírem a návratu na naši mateřskou planetu Zemi povedou naše kroky do jejího nitra a prehistorických dějin. Po příchodu…

Vracíme se zpátky na Zem (Odpolední ScioŠkola neděle 16.10. 2016)

Už od začátku se druhá neděle nesla v dobrodružném duchu. Nové prostředí nás naštěstí nevytrhlo a pustili jsme se nadšeně do práce. Začali jsme tím, že jsme si připomněli, co všechno jsme na naší měsíční cestě ve vesmíru potkali. Moc nás potěšilo, že děti si skvěle pamatují všechny planety, kosmické cesty Gagarina, Armstronga i Lajky a…