Záznamy jednotlivých setkání Odpoledních ScioŠkoláků.

Odpolední ScioŠkola – Vynálezy – létání (30. 3. 2017)

Naše dnešní setkání jsme opět zahájili společným kreslením toho, co si děti pamatují z celodenního nedělního setkání. V neděli dopoledne jsme ukončili téma „Lidské tělo“ a otevřeli téma nové „Vynálezy“. Děti si zavzpomínaly na své originální vynálezy, které samy vymyslely. Některé byly vskutku velmi zajímavé. Když byly všechny děti přítomné, mohli jsme se ponořit do poznávání další…

Odpolední ScioŠkola Lidské tělo – Dýchací a trávicí soustava (čtvrtek 2. 3. 2017)

Třetí setkání Odpolední ScioŠkoly proběhlo 2. března 2017. Hlavním tématem je lidské tělo, proto jsme si nejdříve připomněli, co jsme se dozvěděli minulý týden o kostech. Děti po příchodu namalovaly několik kostí na flip-chart a průvodci hádali, které by to mohly být. S pomocí slušné dávky fantazie u obou zúčastněných stran se podařilo některé kosti uhodnout.…

Odpolední ScioŠkola začala

Neděle 19. 2. byla pro mnohé děti a rodiče významným dnem. Zatímco někteří nedělní ráno prospali, děti a rodiče, kteří se přihlásili do Odpolední ScioŠkoly, se již po deváté hodině začali scházet před budovou ScioŠkoly na Praze 11. Po otevření budovy jsme již z dálky mohli vidět staré známé tváře, ale i nováčky. Bylo proto velice…

Závěrečná neděle Odpolední ScioŠkoly… aneb pokračujeme v únoru 2017

V neděli 11. 12. 2016 proběhlo závěrečné setkání Odpolední ScioŠkoly, které jsme si užívali společně s rodiči. Celý den byla cítit pohodová nálada a blížící se Vánoce, ale zároveň jsme společně s dětmi pociťovali smutek, že se vidíme naposledy. Nebo ne? Na začátku jsme se všichni přivítali a řekli si, co nás čeká. Abychom si zvykli na…

Lesní zvířátka (Odpolední ScioŠkola čtvrtek 1. 12. 2016)

Jubilejní desátý čtvrtek Odpolední ScioŠkoly jsme oslavili přípravou hudebního představení, které přišlo na odlehčení v programu až na závěr. Rovnou se tedy přesuneme časem na začátek našeho setkání k příjezdu dětí. Ty se hned po příchodu do učebny vrhly na připravený velký papír, kde kolem krmelce začaly malovat svá oblíbená lesní zvířátka. Poté si mohly do svých deníků…