Vzdělávací společnost Scio se od roku 1995 snaží chápat vzdělání jako životní poslání, které vede ke spokojenému, odpovědnému a plnohodnotnému životu. Scio nabízí příležitosti ve vzdělávání všem, kteří o něm přemýšlí, vnímají změnu jako trvalý stav a chtějí vzít zodpovědnost za vzdělávání své i svých dětí do svých rukou a je pro ně důležité, aby mělo smysl a bavilo je po celý život.

Myšlenka na otevření ScioHousu v nás klíčila již dlouhou dobu. Chtěli jsme vytvořit prostor, kde bude radost ze vzdělávání a chuť učit se na prvním místě, pod jednou střechou a přístupné pro všechny, kterým není vzdělávání lhostejné a berou je jako důležitou součást života. Takovým místem ScioHouse opravdu je a my máme radost, že vám můžeme nabídnout opravdu pestrou nabídku aktivit vystavěných každému na míru. Stačí si jen vybrat.

ScioHouse - naše principy a východiska

Vše, co se děje pod naší střechou, vychází ze stejných hodnot a cílů.

Naším cílem je: Naučit děti převzít odpovědnost za sebe, své okolí a hlavně za své vlastní učení.

  • svoboda
  • morálka
  • aktivita
  • optimismus
  • odvaha
  • otevřenost

Proč to děláme?

Protože svět kolem nás se mění čím dál rychleji. Technologické novinky mění nejen to, jak pracujeme a co vytváříme, ale stále více zasahují do toho, jak žijeme. Jisté je, že naprostá většina lidí bude muset během svého života několikrát měnit zaměstnání, bude se muset učit novým dovednostem, možná i takovým, které dnes vůbec neznáme. A co je nejpodstatnější, nezmění se jen pracovní trh. Změní se celá společnost, promění se vztahy mezi lidmi!

 

Ve studii Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) je mezi dovednostmi pro 21. století kritické myšlení, kreativita, komunikace, spolupráce, ale také zvídavost, iniciativa a adaptabilita. Svět budoucnosti bude stále více potřebovat lidi, kteří se umějí a chtějí učit a zvládat nové věci, lidi kreativní a podnikavé, kteří budou přicházet s novými nápady a inovacemi. Nutně budeme potřebovat empatii a laskavost. Lidi s potřebou pomáhat druhým a budovat kvalitní vztahy. A pro naše bezpečí a radost ze života potřebujeme získat dovednost orientovat se dobře v bludišti klamu, lží a alternativních pravd.

[ultimate_exp_section title=“Stavíme na přirozené touze dětí učit se.“]

Děti jsou lačné po učení. Mají přirozenou a evolucí rozvinutou chuť a potřebu učit se a rozvíjet se.

Děti jsou jedinečné. Každé má svou individualitu, zájmy a potřeby.

Pro učení a rozvoj dětí jsou klíčové jejich vývojové úkoly a potřeby typické pro určité vývojové období.

[/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=“Proces učení – podporujeme aktivitu, odpovědnost a překonávání výzev“]

Hlavním aktérem učení je dítě (nikoli průvodce).

Učení a rozvoj nepotřebuje hodnocení, ale zpětnou vazbu.

Učení a rozvoj nejsou možné bez náročných výzev, překonávání vlastních limitů a vycházení z komfortní zóny.

[/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=“Prostředí – vytváříme bezpečné a respektující prostředí“]

Učení probíhá dobře jen v bezpečném a srozumitelném prostředí.

Respektující, provázející a demokratický přístup.

[/ultimate_exp_section]

Realizační tým

Andrej Novik

Vedoucí dopoledních a odpoledních programů ve ScioHouse.

Markéta Uhlířová

Vedoucí ScioCampů a víkendových programů ve ScioHouse.

Martin Drnek

Patron projektu ScioHouse ve Scio.

Naši lektoři

Spolupracujeme s týmem námi vyškolených, kvalifikovaných lektorů.